Privacyverklaring

Korall’s Kids Care, gevestigd te Haarlem, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven is in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Korall’s Kids Care
KvK 81805411
info@koralls-kids-care.nl
www.koralls-kids-care.com

1. Wettelijke kaders voor de verwerking van persoonsgegevens

Korall’s Kids Care is zich ervan bewust dat een passende verwerking van persoonsgegevens een onmisbaar aspect is van het privacy recht. Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens. De handelswijze van Korall’s Kids Care is in overeenstemming met de huidige privacywetgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

2. Omschrijving persoonsgegevens

Als ouder; dan verwerken wij de volgende persoonsgegevens van je:

 • Voor- en achternaam;
 • E-mailadres;
 • Wachtwoord;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • Betalingsgegevens
 • IP Adres;
 • Voor- en achternaam kind (minderjarige);
 • Leeftijd kind (minderjarige)
 • E-mailadres;
 • Inloggegevens
 • Beeldmateriaal
 • Biografie

Als nanny; dan verwerken wij de volgende persoonsgegevens van:

 • Voor- en achternaam;
 • E-mailadres;
 • Wachtwoord;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • IP Adres
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • Gebruikers ID
 • Opleidingen/ diploma’s;
 • Vaardigheden;
 • Beschikbaarheid;
 • Bankrekeningnummer;
 • Identiteitsbewijs;

3. Doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens

Korall’s Kids Care zorgt ervoor dat je persoonsgegevens alleen met een rechtvaardige grondslag worden verwerkt. Deze privacyverklaring heeft betrekking op de gegevensverwerking van jouw persoonsgegevens bij het gebruik van de websites, mobiele applicatie en ook bij de dienstverlening van Korall’s Kids Care. Wij gebruiken jouw persoonsgegevens om je Korall’s Kids Care account aan te maken, te activeren en verifiëren. Je gegevens worden opgeslagen in onze systemen en worden gebruikt om onze diensten aan jou te kunnen leveren. Ook kunnen jouw gegevens gebruikt worden om de relatie met jou te onderhouden.

Je persoonsgegevens worden door ons verwerkt met het volgende doeleinde:

 • Aangaan en uitvoeren van onze dienstverlening;
 • Het aanmaken van een ouder of nanny account;
 • Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstenverlening uit te kunnen voeren;
 • Verzenden van nieuwsbrieven en/of persberichten;
 • Bij wettelijke verplichtingen, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze administratie en/of boekhouding;
 • Korall’s Kids Care analyseert jouw behoeftes om onze diensten te verbeteren en af te stemmen op jouw voorkeuren;

4. Bewaartermijn persoonsgegevens

Korall’s Kids Care bewaart je persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk om de doelen, waarvoor je persoonsgegevens in eerste instantie zijn verzameld te realiseren. Je persoonsgegevens bewaren kan noodzakelijk zijn om de taken goed uit te kunnen oefenen en/of om wettelijke verplichtingen te kunnen naleven. Dit zal niet langer zijn dan 10 jaar. Al jouw persoonsgegevens worden niet langer dan 1 jaar bewaard indien er geen overeenkomst met je tot stand komt. Hieronder vind je een overzicht van de wettelijke bewaartermijnen.

Vrijstellingsbesluit Wetbescherming Persoonsgegevens:

 • Sollicitatiebrieven, correspondentie omtrent de sollicitatie en verklaring omtrent gedrag – 4 weken zonder toestemming
 • Inloggegevens computersystemen – binnen 24 uur verwijderd na afloop van de samenwerking
 • Fiscale bewaarplicht – 7 jaar: artikel 52 AWR

5. Verwerking persoonsgegevens van minderjarigen

Korall’s Kids Care verwerkt enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker op onze website ouder dan 17 jaar is. Wij raden ouders, verzorgers of wettelijke vertegenwoordigers dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er de persoonsgegevens van hun kinderen niet verzameld worden zonder hun ouderlijke toestemming.

6. Beveiliging persoonsgegevens

Korall’s Kids Care gaat zorgvuldig om met je persoonsgegevens en behandelt deze vertrouwelijk. Daarbij draagt Korall’s Kids Care zorg voor een passende beveiliging van de persoonsgegevens. Wij beschermen de aan ons toevertrouwde persoonsgegevens om het risico van verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijziging van de persoonsgegevens zo klein mogelijk te maken. Hierbij kun je denken aan fysieke en administratieve toegangscontroles tot aan de data en servers. Indien je toch denkt dat er misbruik is gemaakt van data, dan kun je contact opnemen met ons via info@koralls-kids-care.com.

7. Verwerking persoonsgegevens met derden

Korall’s Kids Care verstrekt uitsluitend gegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

8. Jouw rechten

Korall’s Kids Care honoreert al jouw rechten. De AVG heeft mede als doelstelling om jou zo goed mogelijk te beschermen bij de verwerking van jouw persoonsgegevens. Om deze bescherming en een eerlijke verwerking van je persoonsgegevens te waarborgen, biedt de AVG jou een aantal rechten die je tegen de verwerkingsverantwoordelijke (in dit geval Korall’s Kids Care) kan uitoefenen, dan wel inroepen.

Je hebt het recht op:

 • Informatie over de verwerking van jouw persoonsgegevens
 • Inzage in jouw persoonsgegevens
 • Correctie, rectificatie of aanvulling van eventuele onjuiste persoonsgegevens
 • Verwijdering van de persoonsgegevens (“het recht om vergeten te worden”)
 • Beperking van de verwerking van jouw persoonsgegevens
 • Verzet tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens
 • Overdracht van jouw persoonsgegevens (“dataportabiliteit”)

Daarnaast heb je het recht om niet onderworpen te worden aan een geautomatiseerde besluitvorming en het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, rectificatie, aanvulling of verwijdering indienen door een e-mail te sturen naar info@korall’s-kids-care.com. Wij nemen binnen 4 weken contact met je op.

9. Cookies

Korall’s Kids Care maakt gebruik van cookies om toegang tot de dienst gemakkelijker te maken. Als je niet wil dat je gegevens als cookie worden opgeslagen, dan kun je dit bij je browserinstellingen aanpassen. Cookies waar wij gebruik van maken zijn:

Google Analytics:

 • Om de effectiviteit van de website te analyseren.
  Gegevens die worden verzameld, verwerkt en opgeslagen in Google Analytics, zijn veilig en worden vertrouwelijk behandeld. Voor meer informatie over Google Analytics cookies, raden we je aan te gaan naar https://policies.google.com/privacy.

10. Beveiligingsmaatregelen

Korall’s Kids Care heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen door de nieuwste technologieën te gebruiken om je informatie te beschermen tegen verlies, misbruik of onwettige verwerking.

11. Wijziging Privacyverklaring

Korall’s Kids Care behoudt het recht om deze Privacyverklaring te wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website info@koralls-kids-care.com worden gepubliceerd.

12. Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens, kun je hierover direct met ons contact opnemen. Naast het recht om een klacht in te dienen bij Korall’s Kids Care, heb je ook altijd het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming: de Autoriteit Persoonsgegevens, Postbus 93374, 2509 AJ te Den Haag, 070-888 5000.